نمونه سوالات کنکور-زیست شناسی
کاربر برتر ماه
آواتار کاربر برتر

Wikivb

تاپیک های برتر
 • نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
  1. Top | #1

   عنوان کاربر
   مدیر بازنشسته
   تاریخ عضویت
   Nov 2011
   شماره عضویت
   52
   نوشته ها
   1,302
   تشکر
   1,028
   تشکر شده 712 بار در 402 ارسال
   نوشته های وبلاگ
   4

   Ranks Showcase

   نمونه سوالات کنکور-زیست شناسی

   - در کدام جانور زیر پرده دیافراگم وجود ندارد؟
   الف) کبوتر ب) موش ج) خرگوش د) کانگورو
   2- در سرخرگ‌های وابران کلیه و سرخرگ ششی به ترتیب چه خونی جریان دارد؟
   الف) تیره - روشن ب) روشن - روشن ج) تیره – تیره د) روشن – تیره
   3- درکدام جانور قلب بصورت لوله‌ای شکل در اطراف مری مشاهده می‌شود؟
   الف) ملخ ب) کرم خاکی ج) ماهی د) پلاناریا
   4- باز و بسته شدن روزنه‌ها به ترتیب بر اساس کدام فرآیند در سلول‌های نگهبان روزنه اتفاق می‌افتد؟
   الف) پلاسمولیز- تورژسانس ب) تورژسانس- پلاسمولیز
   ج) تورژسانس – تورژسانس کم د) تورژسانس زیاد - پلاسمولیز
   5- اگر در چرخه ضربان قلب فقط زمان انقباض بطن‌ها به 5/0 ثانیه تغییر یابد تعداد ضربان قلب درهر ثانیه را محاسبه کنید.
   الف) 1 ب) 2 ج) 60 د) 75
   6- محققی PH خون سیاهرگی معده وپانکراس سگی را پس از یک وعده غذایی اندازه گیری کرد، وضعیت PH دراین دو سیاهرگ به ترتیب کدام خواهد بود؟
   الف) اسیدی - قلیایی ب) اسیدی- اسیدی ج) قلیایی- قلیایی د) قلیایی- اسیدی
   7- سلولهای همراه وکلرانشیم به‌ترتیب به کدام بافت‌های گیاهی تعلق دارند؟
   الف) پارانشیم – پارانشیم ب) کلانشیم - پارانشیم
   ج) آبکش - کلانشیم د) کلانشیم – کلانشیم
   8- برای ایجاد یک توده باکتری(کلنی) کدام روش پیشنهادی صحیح‌تر است؟
   الف) حرکت سوآب به صورت زیگزاگ بر روی محیط کشت.
   ب) کوچک کردن اندازه سوآب نمونه برداری.
   ج) اسپری کردن توده باکتری بر روی محیط کشت.
   د) تقسیم بندی سطح محیط کشت.
   9- برش‌های زیرکه مربوط به سلول‌های آندودرمی ریشه می‌باشد، به‌ترتیب به کدام‌یک ازگزینه ها تعلق دارد؟
   الف) ذرت – لوبیا ب) لوبیا – ذرتج) لوبیا - شمعدانی د) سیر- ذرت
   10- در برش عرضی برگ شمعدانی چگونه می‌توان اپیدرم فوقانی وتحتانی را از یکدیگر تشخیص داد؟الف) از روی شکل سلول‌های اپیدرم ب) از روی تعداد سلول‌های اپیدرمج) از روی تجمع کلروپلاست‌ها د) از روی تعداد سلول‌های نگهبان روزنه11- کدام گزینه مربوط به لوله غربالی می باشد؟الف) سلول‌های زنده بدون هسته – منفذهای بزرگ سلولی ب) سلول‌های زنده بدون هسته – حرکت دو طرفه مواد آلی ج) سلول‌های زنده دارای هسته – حرکت یک طرفه مواد آلی د) سلول‌های زنده دارای هسته – منفذهای کوچک سلولی 12- علت اصلی نگهداری بافت‌های جانوری در فرمالین چیست؟الف) ضدعفونی کردن نمونه ب) سخت شدن نمونهج) نفوذپذیرکردن نمونه برای رنگ آمیزی‌های بعدی د) جلوگیری از خروج آب بافت‌ ها13- وجود کدام ‌یک از مواد یا تجهیزات زیردرآزمایشگاه میکروب شناسی ضروری‌تر است؟الف) آب ژاول ب) الکل ج) لامپ فرا بنفش(UV) د) فرمالین 14-در رنگ آمیزی هسته و سیتوپلاسم، PH رنگ‌های انتخابی به ترتیب چگونه است؟الف) اسیدی- بازی ب) بازی- اسیدی ج) اسیدی– اسیدی د) بازی- بازی15- دربرش طولی کامل مغز گوسفند، معمولا کدام بخش فقط در یک نیمه قرار می‌گیرد؟الف) اپی فیز ب) هیپوفیز ج) بطن چهارم د) کیاسما16- بافت‌های شفاف چشم از داخل به خارج با کدام لایه‌های اصلی چشم درارتباط می باشند؟الف) صلبیه– مشیمیه ب) صلبیه- شبکیه ج) مشیمیه – صلبیه د) مشیمیه- شبکیه17- قورباغه بالغی را تشریح کرده‌ایم و انقباض قلب آن را بررسی می‌کنیم، ابتدا دهلیزهاو سپس بطن منقبض می‌شود. توسط یک نخ بین دهلیزها وبطن گره می زنیم، کدام مورد زیر مشاهده خواهد شد؟الف) گره زدن تاثیری نخواهد داشت وابتدا دهلیزها و سپس بطن منقبض خواهد شد. ب) انقباض قلب متوقف خواهد شد، زیرا هماهنگی بین دهلیزها و بطن ها از بین می رود. ج) انقباض دهلیزها وبطن با یکدیگر هماهنگ نخواهد بود و تعداد ضربان بطن کمتر خواهد شد. د) انقباض دهلیزها وبطن همزمان، اما تعداد ضربان آن‌ها کمترخواهد بود.18- به ترتیب کدام جاندار یک طناب عصبی پشتی و کدامیک طناب عصبی شکمی است؟الف) لاک پشت – پروانه ب) ملخ – لاک پشت ج) پلاناریا – ملخ د) مار- وزغ19- اندازه واقعی یک نمونه 90 میکرون است، کدام گزینه درمورد آن صادق است؟الف) با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است. ب) با بزرگ‌نمایی 40 میکروسکوپ قابل مشاهده است. ج) با بزرگ‌نمایی 40 میکروسکوپ غیرقابل مشاهده، اما با بزرگ‌نمایی 100 قابل مشاهده است.د) با بزرگ‌نمایی کمتر از 1000 میکروسکوپ قابل مشاهده نمی باشد. 20- اندازه تصویر بر مبنای مقیاس ، هفت و نیم سانتی‌متر می باشد. اندازه واقعی نمونه چند میلی‌متر است؟الف) ب) 4 ج) 25 د)2.521-درکبوتر به ترتیب تعداد کلیه، بیضه، تخمدان و اویداکت( مجرای تخمک بر) چند عدد می‌باشد؟الف) 2- 2- 2- 2 ب) 2- 1- 1- 1 ج) 2 - 2 – 1 - 2 د) 2 - 2- 1- 1 22- یک محقق برای محاسبه تراکم یک محدوده مربعی به ابعاد 10 متر 5 نقطه را بطور تصادفی با چهار چوبی به مساحت 1 مترمربع نمونه برداری کرد، در هر بار نمونه‌برداری اعداد زیر را برای گیاهان تک لپه و دو لپه به دست آورد. تعداد کل گیاهان تک لپه و دولپه در محدوده مورد تحقیق چقدر می‌باشد؟گیاهان تک لپه: 19 – 14 – 17 – 24 – 16 گیاهان دو لپه: 34 - 21 – 46 – 27 – 32 الف) 103× 8/1 - 103× 2/3 ب) 103× 18/0 - 103× 32/0 ج) 103× 18 - 103× 32 د) 103× 90 - 104× 1623- درشکل مقابل علامت سوال، کدام گزینه است؟الف) تار کشنده ب) کرک ج) ریشه فرعی د) شاخه جانبی24- کدام ماهیچه به گوش نزدیک تر است؟الف) دلتایی ب) حلقوی چشم ج) گونه ای د) جناغی- ترقوی – پستانی25- نسبت تعداد رشته پلی‌نوکلئوتیدی درآنافاز II به آنافاز I در طی میوز یک سلول ملخ ماده چقدر است؟الف) 2 ب) ج) 4 د)
   مدل‌سازی:با استفاده از وسائلی که در اختیار شما قرار دارد مدل سه بعدی تقسیم آنافاز میوز II در سلول یک گیاه دانه‌دار با 2n=6 را بسازید.تذکر: ساخت غشای سلول و دیواره اسکلتی ضرورت ندارد.آزمون عملی: (تشریح ماهی کپور) تذکر: هریک از فعالیت‌‌ ها توسط دو داور به‌‌طور جداگانه نمره‌گذاری می شود، لطفا دقت نمایید که پس از آماده سازی موارد زیر، نتایج را هر دو داور ملاحظه و نمره گذاری نمایند. الف: قبل از تشریح بخش‌های زیر را مشخص نمایید و به داوران نشان دهید.1- خط جانبی 2- یک کمان آبششی را خارج کنید و به سوالات داوران درارتباط با آن پاسخ دهید ب:ماهی را تشریح نموده و موارد زیر را مشخص وبه داوران نشان دهید.1- پیاز آئورتی ( سوزن قرمز) 2- قلب ( سوزن سبز) 3- کبد( سوزن زرد) 4- مثانه ادراری( سوزن سفید) آزمون عملی: ( رنگ آمیزی مضاعف ) تذکر: هریک از فعالیت‌‌ ها توسط دو داور به‌‌طور جداگانه نمره‌گذاری می شود، لطفا دقت نمایید که پس از آماده سازی موارد زیر، نتایج را هر دو داور ملاحظه و نمره گذاری نمایند. برش عرضی از نمونه گیاهی که دراختیار دارید تهیه و پس از رنگ آمیزی مضاعف اسلاید تهیه نماید وبه سوالات زیر پاسخ دهید.الف: بهترین اسلاید تهیه شده را با بزرگنمایی 40 میکروسکوپ تنظیم نمایید و به داوران مسابقه نشان دهید.ب: نمونه را برای مشاهده با بزرگنمایی 100 یا 400 میکروسکوپ تنظیم و بافت فیبر را با نشانگر مشخص و به داوران مسابقه نشان دهید.ج: نمونه بررسی شده دمبرگ است یا ساقه؟ با ذکر دلیلد: نمونه بررسی شده گیاه چوبی است یا علفی؟ با ذکر دلیل
   ویرایش توسط GOLDSTAR : 01-19-2012 در ساعت 13:28


  اطلاعات موضوع

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

  علاقه مندي ها (Bookmarks)

  علاقه مندي ها (Bookmarks)

  مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
  محل تبلیغات شما
  اسمال آقا اسمال آقا از سال 90 فعالیت خود را اغاز کرده و مفتخر است که با عنوان اولین و برترین انجمن اختصاصی آقایان تا کنون به فعالیت خود به نحو احسن ادامه داده و بهترین های دنیای نت را برای جوانان پارسی زبان به ارمغان آورده . اسمال آقا مفتخر است که توسط هاست دی ال میزبانی می شود .
  • همکاران
  اوبونتو فروم ویکی وی بی دوستان ما دوستان ما

  SEO by vBSEO