لطفا ابتدا مقدمات کار را فراهم آورید :

1- بهتر است هنگام خود هیپنوتیزم تنها باشید و دور از سروصداهای مزاحم ( تا زمانی که در اینکار خبره شوید )

2- تلفن را قطع کنید ، در اطاقی که تلویزیون روشن است تمرین را انجام ندهید ( این در شروع کار صادق میباشد شما در آینده قادر خواهید بود در شرایط پر سروصدا نیز اقدام به خودهیپنوتیزم نمایید .)

3- لباس راحتی به تن داشته باشید ، اگر عینک دارید آن را بردارید . دوش گرفتن قبل از تمرین اثرات فوق العاده زیادی در دستیابی سریع تر و عمیق تر هیپنوتیزم خواهد داشت .

4- در وضعیت مناسب قرار بگیرید . این وضعیت میتواند خوابیده باشد ، به پشت بخوابید ، زیر سرتان راحت باشد نه زیاد بلند و نه زیاد کوتاه ، دستهایتان را میتوانید به آرامی در پهلویتان قرار دهید یا اینکه به آرامی روی شکمتان قرار دهید .طوری که انقباضی در بدنتان وجود نداشته باشد . اگر خواستید به صورت نشسته انجام دهید در وضعیتی باشید که بدنتان کاملا راحت باشد . روی یک مبل یا کاناپه میتوانید لم بدهید .


5- نور اطاق مناسب باشد .نور خورشید یا نور دیگر بهتر است در پشت سر شما قرار داشته باشد .اتاق ترجیحا نیمه تاریک باشد .

6- در طول برنامه کاملا بیحرکت باشید .

7- شما در هر لحظه ای که اراده کنید میتوانید با باز کردن چشمهایتان از حالت هیپنوتیزم خارج شوید . بنابر این اگر کسی با شما کار داشت به آرامی چشمانتان را باز کنید و پس از چند دقیقه با حرکت دادن بدنتان به آرامی از هیپنوتیزم خارج شوید .

8- متن درس را باید با صدای خودتان یا کسی که دوستش دارید و صدایش به شما آرامش میدهد روی یک نوار کاست ظبط کرده و اگر امکان داشت یک موسیقی دلنشین آرامش بخش هم در زمینه نوار ظبط کنید ، گوینده باید آرام و با حوصله متن را بخواند . ( اگر امکان استفاده از نوار را ندارید اشکالی ندارد فقط باید تمرین را چندین بار تکرار کنید تا بتوانید آن را به تنهایی انجام دهید .) نقطه چین نشانه مکث کوتاه در آن قسمت از متن است .

تمرین خودهیپنوتیزم :
اولین گام به طریقی انتخاب شده است که شما با درک بهتر از ریلاکس بودن و آرامش ، بتوانید با جسمتان ارتباط برقرار کنید .

پس از اینکه حداقل سه بار تمرین مربوط به این قسمت را با نوار انجام دادید ، به تنهایی تمرین را انجام دهید .

( ابتدا به نقطه ای در سقف نگاه کنید ، نقطه ای را که انتخاب میکنید تغییر ندهید . مهم نیست که چه نقطه ای را انتخاب میکنید . مهم اینست که نقطه را تغییر ندهید ، اگر حواستان پرت شد به آرامی برگردید و دوباره به آن نقطه توجه کنید . حالا به آرامی در ذهنتان بشمارید و به این کار ادامه دهید ... موقعی که یک میگویید چشمانتان را باز کنید ... و هوا را به ریه هایتان بکشید ... موقعی که دو میگویید چشمانتان را ببندید ... و هوا را از ریه هایتان بیرون دهید . و به همین صورت ادامه دهید ... و هر بار که هوا را از ریه ها بیرون میدهید احساس کنید که چشمانتان سنگین شده اند و تنفس تان عمیق تر شده است . تنفس تان عمیق تر و آرام تر میشود .

با هر تنفس چشمانتان سنگینتر و تنفس تان آرام و عمیق تر خواهد شد .

آنقدر ادامه دهید تا چشمانتان سنگین شود . خودتان به این سنگین شدن کمک کنید و ادامه دهید ...

هر لحظه چشمانتان خسته و خسته تر میشود . هر لحظه خواب به درون چشمانتان و سرتان نفوذ میکند و ... کم کم احساس میکنید نقطه ای که به آن خیره شده اید ناپدید شده است . یا اینکه احساس میکنید نقطه سیاه شده است ، بعضی ها احساس میکنند نقطه دوتا شده یا حتی چند تا شده است ... مهم نیست چه اتفاقی افتاده است مهم اینست که چشمانت سنگینتر از قبل شده اند و این سنگینی هر لحظه بیشتر از قبل خواهد شد ... حالا چشمانت سنگینتر میشوند ... کم کم سنگینتر و خسته تر خواهند شد . کم کمک بسته و بسته تر میشود و احساس میکنید که در یکی از شمارشها دیگر هیچ تمایلی برای باز کردن چشمها ندارید ... بعد از مدتی که چشمها کاملا خسته شدند ، شمارش را رها کنید و چشمها را ببندید و عمیق بخوابید .

به آرامی نفس عمیق بکشید ... به عضلات کف پا توجه کنید ... عضلات کف پا را شل کنید ... بگذارید عضلات کف پای راستتان شل شوند ... اگر انقباضی در آن احساس میکنید آن را رها کنید ... به ساق پای راست توجه کنید ... آن نیز شل و رها میشود ... به عضلات ران پای راست توجه کنید ... بگذلرید بیشتر از قبل شل تر و رها تر شود ... شل تر و رها تر شود ...

به عضلات پای چپ فکر کنید ، آنها را شل تر از قبل کنید ..... بسیار شل تر و رها تر از قبل ... به ساق پای چپ توجه کنید ... بگذارید آنها نیز رها شوند . همیشه به یک لبخند فکر کنید و بگذارید صورتتان حالت لبخند داشته باشد.


عضلات دست راست شل تر و شل تر میشوند ... عضلات دست چپ هم به همین صورت شل تر وشل تر میشوند ... بازوها رهاتر و رهاتر میشوند ...

به عضلات شکم فکر کنید ، آنها را رها کنید ... بگذارید آرامش و رهایی تمام عضلات شکم و کمر را فرا بگیرد . عضلات کمرتان رهاتر از قبل میشوند . این رهایی تمام بدنتان را تا گردن دربر میگیرد و هر لحظه بیشتر و بیشتر میشود.

عضلات صورت ، گونه ها ، شل میشوند . عضلات اطراف چشم ها شل و رهاتر میشوند ، عضلات پیشانی رهاتر و شل تر از قبل میشوند ... کم کم تمام بدنتان در یک آرامش بسیار عمیقی قرار میگیرد ...

حالا تصور کنید که بدنتان یک شهر است ... قسمتهای مختلف بدن محله های آن شهر هستند و تو میتوانی برق این محله ها را قطع کنی . حالا به محله پای راست توجه کنید و برق آن را قطع کنید . ببینید زمانی که برق آن محله را قطع میکنید ، چگونه تمام آن منطقه به یکباره ساکت میشود . تمام جنب و جوش ها و سروصداها در آن ناحیه تعطیل میشود .حالا به محله پای چپتان توجه کنید ... برق آن ناحیه را نیز قطع کنید پای چپتان به یکباره خاموش و ساکت میشود . به این سکوت توجه کنید ...

به دست راست توجه کنید برق آن محله را نیز قطع کنید .... دست چپتان نیز به سرعت ساکت و خاموش میشود .

به عضلات شکم و روده ها توجه کنید ... برق آن محله را نیز خاموش کنید و تمام منطقه به یک آرامش و خاموشی فرو میرود ، ناحیه کمرتان را نیز خاموش کنید . بگذارید آنها هم استراحت کنند .

به عضلات قفسه سینه توجه کنید ... برق آن ناحیه را قطع کنید و بگذارید آرامش قلب و ریه ها را فرا گیرد و حالا برق عضلات صورت و سرتان را خاموش کنید و بگذارید آنا نیز در آرامش فرو بروند .

حالا برق تمام بدنتان خاموش شده است اگر احساس کردید هنوز لامپی در عضله ای از بدن شما روشن است خودتان آن را خاموش کنید . و فقط به این سکوت توجه کنید .

*هرچقدر که بخواهید میتوانید در این حالت باقی بمانید.

هر زمانی که احساس کردید میخواهید به حالت عادی برگردید به آرامی از یک تا پنج بشمارید و به خودتان بگوئید که به آرامی به حالت عادی بر میگردید .

1- به حالت بیداری نزدیک میشوید 2- بیدارتر و بیدارتر میشوید پاهایتان را میتوانید حرکت دهید ... پاهایتان را حرکت دهید. 3- چشمانتان بیدار و سبک میشوند ... میتوانید به آرامی چشمانتان را باز کنید . 4- چشمانتان خود به خود از خواب بیدار میشوند ... میتوانید چشمانتان را باز کنید و لبخند بزنید.

5- یک نفس عمیق بکشید و به آرامی بخندید و حالا بلندتر بخندید ... )

---- و به این طریق خودتان را از خلسه خارج کنید . بدون هیچگونه شتابزدگی و به آرامی و پشت کار به تمرینات ادامه دهید.


قبل از انجام مطالعه این تمرین را انجام دهید و خود را برای مطالعه ای موفق آماده کنید.


امروز یک آزمایش جالب رو براتون مینویسم حتما امتحانش کنید :

این آزمایش کاملا عملی هست و قدرت تلقین رو بسادگی به شما نشون میده.

اول باید یک نفر که میخواهید آزمایش رو روی اون انجام بدین پیدا کنید .مثلا دوست ، خواهر ، برادر یا ... خوب حالا یک جای بی سر و صدا پیدا کنید که موقع انجام آزمایش کسی مزاحمتون نشه ، و نور اطاق هم بهتره که کم باشه .حالا از اون بخواهید که سر پا بایسته و به اون بگید که : (این تست به شما نشون میده که چطور میتونید از قدرت تجسم خودتون استفاده کنید . و از این طریق میتونید قدرت تأثیر گذاری فکر یا ذهنتون رو بر روی جسمتون اندازه گیری کنید) .

خوب حالا جملات زیر رو به اون تلقین کنید: (لطفا راست بایستید و کاملا راحت و ریلاکس باشید . پاهایتان را به یکدیگر بچسبانید و دستهایتان را شل و راحت در دو طرف بدنتان آویزان یا رها کنید . حالا از شما خواهش میکنم که چشمانتان را ببندید و تا زمانی که اعلام میکنم، همچنان بسته نگه دارید. خیلی راحت و بدون زحمت و کوشش به حرفهای من گوش بدهید.

حالا در شرایتی که چشمان شما بسته است ، از شما میخواهم که دستهایتان را به بالا بیاورید تا در سطح شانه هایتان به صورت افقی مستقر شوند . حالا کف دست چپتان را به طرف بالا بچرخانید ، به طوری که کف این دست مقابل سقف قرار بگیرد . از سوی دیگر انگشت شست دست راستتان را هم به طرف بالا بچرخانید ، به طوری که این انگشت هم طرف سقف اشاره داشته باشد.

حالا زمانی است که از قدرت تجسم شما استفاده میشود . برای این کار تصور یا تجسم کنید که یک کتاب خیلی سنگین بر روی کف دست چپ شما گذاشته شده است . تصور کنید که این کتاب بزرگ و خیلی سنگین یک دیکشنری یا اغت نامه میباشد. حالا تصور کنید که به شست دست راست شما نخی بسته شده است که این نخ به یک بادکنک بزرگی بسته شده که از گاز هلیوم پر شده است.فکر کنید،تصور کنید ،تجسم نمایید که این بادکنک دارد شست دست راست شما را به بالا و بالاتر میکشاند .بالا و بالا تر . در همین حال دست چپ شما لحظه به لحظه سنگین و سنگینتر میشود ، و به این ترتیب لحظه به لحظه پایین و پایینتر می آید . لحظه به لحظه دست چپ شما به پایین و پایینتر حرکت کرده و همزمان با آن دست راست شما بالا و بالا تر میرود . دست راست شما لحظه به لحظه به بالا و بالا تر صعود کرده و در همان حال دست چپ شما به پایین و پایینتر سقوط میکند ، دست راست به سمت بالا ، بالاتر و بالاتر صعود میکند و دست چپ شما به سمت پایین ، پایین و پایینتر نزول پیدا میکند.دست راستتان به بالا میرود و دست چپتان به پایین می آید.به این موضوع جالب فکر کنید که دست راست شما دارد به بالا و بالاتر پرواز میکند و در همان حال دست چپ شما به پایین و پایینتر متمایل میشود . دست راست شما به سمت شما به سمت بالاتر متوجه میشود ... عالی است ، در همان حال دست چپ شما به سمت پایین منحرف میگردد ... خیلی خوب است لحظه به لحظه دست راست شما به بالا و بالاتر میرود ... و همزمان با آن دست چپ شما پایین و پایینتر می آید. )

این روش صحبت یا تلقین کردن را برای چند دقیقه دیگر ادامه دهید . زمانی که از صعود دست راست صحبت میکنید ، کمی آهنگ صدایتان را بالا ببرید و در زمان صحبت کردن از پایین آمدن دست چپ ، صدایتان را آهسته تر کنید .

خوب حالا از سوژه بخواهید که چشمهایش را باز کند و به دستانش نگاه کند و به عکس العمل او توجه کنید.سعی کنید که هنگام انجام تلقین ریتم و آهنگ صدای شما حالت لالایی ، یک آهنگ خواب آور یا کرخت کننده ای را داشته باشد ، دراینصورت شانس پیدایش عملکرد دلخواه افزایش پیدا میکند.

موفق باشید