دوشيزه «آکی کو کروکاوا» دانشجوی ژاپنی بعد از انجام تحقيقات لازم سرانجام در تاريخ 24/1/92 در حضور حضرت آيه الله موسوی اردبيلی، از مراجع تقليد قم، با ذکر مبارک شهادتين به دين اسلام مشرف شد و رسماً مذهب شيعه جعفری را به عنوان مذهب خود انتخاب نمود.


مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .


وی ضمن اظهار مسرّت از تشرّف خود به اسلام، از حضرت آيت الله موسوی اردبيلی بخاطر وقتی که دراختيار وی قرار داده، تشکر نمود و از اين که در حضور معظم له به عنوان يک مرجع ديني، انتخاب خود را رسماً اعلام کرده است، اظهار شعف و شادمانی نمود.

"آکی کو کروکاوا" اظهار داشت: اين انتخاب بعد از مدتی تحقيق از طريق مطالعه اينترنتی و البته تحت تأثير و راهنمايی يکی از آشنايان وی که 15 سال قبل در محضر حضرت آيت الله موسوی اردبيلی به دين اسلام مشرف شده بود، صورت گرفته است.
وی با شادمانی می گفت: اسلام دين پاکی است و من آن را باور دارم، من اسلام را دوست دارم، خدا را دوست دارم و دعا کردن را دوست دارم.