رقم مزایده برای قهوه خوری با مدیر عامل شرکت اپل به 605 هزار دلار افزایش یافت.

در حالی که امروز سه ‌شنبه زمان مزایده برای خوردن قوه با تیم کوک، مدیر عامل اپل به پایان خواهد رسید، بالاترین پیشنهاد برای این رویداد تاریخی به 605 هزار دلار افزایش یافته است.

این مزایده از سوی موسسه خیریه Charity Buzz برگزار شده است و برنده این رویداد این فرصت را خواهد داشت تا با مدیر عامل اپل قهوه بنوشد.برنده فعلی این مزایده که رقم 605 هزر دلاری را برای صرف قهوه با جانشین استیو جابز پیشنهاد کرده است هنوز ناشناس است و تنها با نام J********n معرفی شده است.

این فرد هشتاد و پنجمین نفری است که در مزایده شرکت می‌کند. مزایده فوق از روز 24 آوریل سال جاری میلادی آغاز شده است و در روز اول مبلغ پیشنهادها به 210 هزار دلار رسید.

به گزارش سایت خبری Cnet، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به پایان زمان این مزایده ارقام بالاتری پیشنهاد شود.

خوردن قهوه با مدیر عامل اپل بخشی از یک کمپین برای جمع آوری کمک نقدی برای موسسه خیریه رابرت اف کندی است که در زمینه حقوق بشر و عدالت فعالیت می‌کند.