خوب اول یه صفحه جدید باز کنید ( رنگ پس زمینه مثل شکل ) بعد متن مورد نظر رو با رنگی مثل شکل بنویسید
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .

روی لایه متن راست کلیک و Raste***e بعد این فیلتر : Filter>Texture>Textu***er
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .
روی لایه متن دابل کلیک و inner shadow رو انتخاب کنید و تنظیمات زیر
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .
کلید Ctrl رو نگه دارید و روی لایه متن کلیک کنید بعد Select>Modify>Expand و عدد روی 4
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .

یه لایه جدید درست کنید و قسمتی رو که در مرحله قبل انتخاب کرده بودید با این رنگ #EFEDEE پر کنید
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .
این لایه رو به زیر لایه متن ببرید و دابل کلیک و تنظیمات زیر
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .
ابزار رو انتخاب کنبد و مثل شکل پائین لایه رو بکشید به سمت پائین
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .